Skapa en Affärsplan på 1 sida™Ladda ner kostnadsfri mall eller boka Workshop med Magnus

Varför ska man ha en Affärsplan på 1 sida™?

Det finns 3 kristiska framgångsfaktorer i all business:

1) Produkten - står för ca 20% av framgången. Produkter och tjänster måste vara konkurrenskraftiga men går oftast också att kopiera, det vet vi. Det räcker inte längre att ha en produkt i världsklass. Något mer måste till…

2) Enkelhet. Det måste vara enkelt och otvunget för medarbetarna att leverera, och enkelt för kunderna/gästerna att köpa. Att få ner 39 sidor affärsplan till 1 sida så att alla medarbetarna förstår vad som gäller i bolaget och levererar därefter. Enkelhet står för ytterligare 20% av framgången.

3) Psykologin bakom - står för ca 60% av framgången. Det är här hävstången kommer. Att bemästra de 6 mänskliga behoven som skapar det där begäret och det mentala beroende som gör att relationer forsätter och frodas. Att medarbetarna och kunderna/gästerna aldrig tröttnar och istället stannar - för alltid.

Er produkt har ni med största sannolikhet väldigt bra koll på redan. 

Boka en workshop med Magnus Helgesson så får ni koll på 2 och 3, Enkelheten och Psykologin bakom framgång i business.

"När alla vet vad de ska göra, hur de ska göra och varför, så behövs det ingen hierarki och det blir istället det som vi kallar för flow". - Magnus Helgesson

Med en Affärsplan på 1 sida™ blir det enkelt för medarbetarna att förstå och att ha koll på företagets vision, mission, kärnvärden, mål, och värderingar. 

Det blir också väldigt enkelt att sätta syfte, mål och mening med att gå till jobbet - varje dag. 

Resultatet blir att det blir lättare att nå uppsatta mål samt att företaget växer!

Motsatsvis så hamnar medarbetare som inte vet vad de ska göra, inte vet hur de ska göra det eller varför de ska gå till jobbet, i en negativ spiral.

De underpresterar, vantrivs, sjukskriver sig oftare och sprider dålig stämning bland medarbetarna och till och med till kunderna. 

Omsättningen minskar, resultatet sjunker, nöjd medarbetar-index dalar och nöjd kund-index reduceras… 

Till slut så dör företaget!

Under workshopen enas medarbetarna kring företagets identitet och gemensamma nämnare som får dem att arbeta tillsammans - mot samma mål! 

Workshopens primära delar:

 • - Bemästra de 6 mänskliga behoven - så bygger du ett företag där medarbetare och kunder/gäster stannar, för alltid
 • - Vision
 • - Mission
 • - Kärnvärden
 • - Värderingar
 • - Mål
 • - Företagets identitet
 • - Vad ni gör
 • - Hur ni gör det
 • - Varför ni gör det ni gör
 • - Inspiration
 • - Best practise

Priser - Kontakta Magnus agent Max Steén för offert

För att boka endast föreläsning - vänligen klicka här eller kontakta Magnus agent Max Steén på 0709-555 056 eller via e-post.

Vill du jobbar långsiktigt med Magnus som din entreprenörscoach - vänligen kontakta Magnus agent Max Steén på 0709-555 056 eller via e-post.

Undvik att fastna i en affärsplan på 39 sidor som ingen läser eller riktigt förstår sig på…

Gör det svåra enkelt! Skapa en Affärsplan på 1 sida™.

Ladda ner en kostnadsfri mall här (Affärsplan på 1 sida™)