NÖHRA är ett schema du kan använda dig av för att ta dig från där du är nu fram till ditt mål. För att nå ditt mål måste du veta vilka dina hinder är och vilka resurser som finns. 

Agera utifrån detta till dess du nått ditt mål.

Vill du lära dig mer om NÖHRA, kontakta coach2coach på telefonnummer: 020-226 224.

En guldring i grisens tryne är som en skönhet utan vett.

/ Patrik Kind