Bli personen som bemästrar de sex mänskliga behoven! 

Dessa behov är: trygghet, spänning/osäkerhet, unikitet, kärlek, växande, givande.

Alla människor drivs av dessa behov och om du vill lyckas i affärer eller relationer måste du lära dig att bemästra dem. 

Annars famlar du i blindo efter målet. Det är som att sätta knorr på grisen med ögonbindel efter att ha blivit snurrad tjugo snabba varv.

Bemästra de sex mänskliga behoven och du får ett lyckligt och framgångsrikt liv. 

Du blir herre över ditt eget öde.

”Meglio un giorno da leone che cento anni da pecora” (Bättre en dag som ett lejon än hundra år som ett får)
/ Benny Bruhn