Skapa din egen livskalender. Låt den innehålla din vision, varför du vill nå dit, din identitet, din uppförandekod, dina värderingar, vad och vem du älskar, vad du hatar, vad som driver dig och vad du ansluter dig till.


Planera ditt liv efter vad du vill och inte efter vad du måste.

Planera utifrån det resultat du vill uppnå och ta noga reda på varför du vill uppnå just det målet. 

Samla på dig och anteckna goda minnen. 

Detta är möjligt genom RPM, en planeringsmetod som står för Rapid Planning Method. 

Även detta är en metod framtagen av Anthony Robbins. 

Läs mer om detta på www.tonyrobbins.com.

Han är som en nyrik norrman på crack
/ Niclas Möller (om Magnus Helgesson)